Steunpunt Huiselijk Geweld

'Nu is het genoeg'

Lees meer >

Website Steunpunt Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld is een term waar maar weinig mensen zich in herkennen. Zowel de slachtoffers als hun omgeving vertonen vaak ontkennend gedrag: dit overkomt me niet. De website van het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant wilden we daarom zo maken dat slachtoffers, plegers en omgeving zich er  mee kunnen identificeren.

Hoe hebben we het aangepakt?

Fotografie en herkenbare verhalen zijn onmisbaar om te laten zien dat huiselijk geweld iedereen kan overkomen. De foto's op huiselijkgeweldwb.nl werden speciaal voor de website gemaakt. Ze tonen mensen van alle leeftijden, uit allerlei culturen en milieus. De blik in de ogen laat zien dat er iets is. Tegelijkertijd zijn er geen tranen en blauwe ogen te zien: de foto's tonen veerkracht. Ook blijft in het midden of de geportretteerden slachtoffers, plegers of bijvoorbeeld familieleden zijn. Voor de verhalen geldt hetzelfde. Ze zijn aan de ene kant confronterend. Aan de andere kant zijn ze bemoedigend. Steeds weer lees je: nu is het genoeg, dit kan stoppen!

Praktisch en functioneel

Iedere vorm van huiselijk geweld heeft een eigen 'homepage'. Zo vindt iemand die zoekt op ouderenmishandeling een website waar alle informatie over het onderwerp overzichtelijk bij elkaar staat.

De knop 'nu melden' is altijd in beeld. Bij iedere vorm van huiselijk geweld is er informatie voor slachtoffers, plegers en getuigen. Dat maakt de wesite praktisch en functioneel. Er is ook informatie beschikbaar voor mensen die geen Nederlands spreken.

Wat is het resultaat?

Voor elke vorm van huiselijk geweld heeft het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant nu een eigen homepage. Natuurlijk is er ook een algemene homepage. Mensen die de site bezoeken vinden verhalen en foto's waarin ze zich kunnen herkennen. Of ze nou slachtoffer, pleger, buur of familielid zijn. De site bevat veel informatie maar alles gaat richting de knop 'nu melden'. Doordat de website bezoekers ertoe brengt om contact op te nemen met het steunpunt, kan de situatie worden aangepakt en zo goed mogelijk worden opgelost.

Afbeeldingen

Website Steunpunt Huiselijk Geweld

Uw reactie