SMO Breda

Richting geven aan verandering

Lees meer >

Waardensessie SMO Breda

Maatschappelijke opvang SMO Breda moet anders gaan werken. Met een waardensessie waar alle medewerkers aan konden bijdragen, lukte het om de kracht van medewerkers te benutten en hen betrokken te houden bij het veranderproces.

Krachtige kernwaaarden bepalen

Kernwaarden zijn diepgewortelde overtuigingen die aangeven wat van belang is en wat niet. Komen ze van boven, dan blijken het vaak holle of algemene woorden waar medewerkers weinig gevoel bij hebben. Daarom kiest SMO Breda er voor om medewerkers zelf na te laten denken over waar ze voor staan en waar de organisatie naartoe moet groeien.

Hoe hebben we het aangepakt?

In groepsgesprekken met alle ruim tweehonderd medewerkers, inventariseerden leidinggevenden van SMO Breda bijna dertig waarden. Met een zeer gemengde werkgroep (met cliënten, lijnmedewerkers, hoofden en de bestuurder) nam het Inventief die waarden onder de loep. Welke springen er uit? Welke overlappen? Welke betekenis geven we aan bepaalde waarden? In een creatieve sessie werden al deze vragen beantwoord.

Medewerkers blijven betrokken

Er bleven zes kernwaarden over. Die zijn allemaal omschreven zodat iedereen snapt wat ermee bedoeld is. Maar daarmee zijn ze nog niet van de organisatie (lees: alle medewerkers). Daarom zijn de kernwaarden verwerkt in een enquête waar alle medewerkers op kunnen reageren. Omdat zes waarden best veel is, vraagt de enquête om de waarden te prioriteren. Daarnaast kunnen medewerkers de omschrijvingen aanvullen.

Wat is het resultaat?

Door alle medewerkers van begin tot eind te betrekken, komen de waarden echt tot leven. Ze zijn herkenbaar en medewerkers hebben er een gevoel bij. Ze worden het kloppende hart van de organisatie. Zo doen kernwaarden waar ze voor bedoeld zijn: ze geven richting en houvast bij de handelingen en keuzes waar medewerkers dagelijks voor staan.

Dit zegt de opdrachtgever

“Door Het Inventief in te schakelen, konden we een professionele slag maken en werden korte metten gemaakt met afdwalingen naar specifieke onderwerpen”, constateert Monique Geurts, hoofd managementsecretariaat. “Het is zo mooi te zien dat de organisatie het kennelijk nodig had, deze basis misten we. De gevonden kernwaarden zijn herkenbaar, duidelijk en bieden houvast. Dit is waarom we er zijn: deze kernwaarden vormen onze basis!”

Lees het complete interview op onze blog.

Afbeeldingen

Waardensessie SMO Breda Waardensessie SMO Breda

Links

door

Uw reactie