GGz Breburg

Duidelijkheid voorop

Lees meer >

Huisstijl GGz Breburg

Psychische aandoeningen worden vaak slecht begrepen. Aan de buitenkant is immers meestal niets te zien. Daarom wil GGz Breburg zo duidelijk mogelijk over psychische gezondheid(szorg) communiceren. Vanuit die opdracht ontwikkelde Het Inventief het huidige logo. De blauwe cirkel visualiseert wat we van mensen kunnen zien. Het omgeklapte stukje (oranje) toont de kant waar GGz Breburg oog voor heeft: de psychische kant van mensen. Maar het logo biedt alle ruimte voor bredere interpretatie.

De cirkel komt als stijlelement in verschillende kleuren terug. Zo laten we de veelzijdigheid van het zorgaanbod zien.

Beeldconcept

Bij de huisstijl hoort ook een beeldconcept. Vaak worden in de GGZ bewust bewogen en vage foto's gebruikt. Cliënten zijn niet herkenbaar in beeld. Dat maakt het beeld van de GGZ alleen maar vager. Net als bij het logo kiezen we bij fotografie daarom voor duidelijkheid. Scherpe portretten laten zowel medewerkers als cliënten zien. Wel in zwart-wit, om toch enige terughoudendheid te betrachten. De foto's laten zien: hier is wat aan de hand, maar dit zijn ook echte mensen, zoals jij en ik.

Bekijk de website van GGz Breburg om een totaal beeld te krijgen van de huisstijl.

Afbeeldingen

Huisstijl GGz Breburg

Links

GGz Breburg

Uw reactie