Neos

Cliƫntverhalen maken indruk

Lees meer >

Jaarbeeld Neos

In het laatste jaarbeeld van Neos spelen cliënten de hoofdrol. Zij zijn tenslotte diegenen die Neos een nieuw perspectief wil bieden. In het jaarbeeld komen vijf thema's aan bod en vertellen cliënten daar hun persoonlijke verhaal bij. Zo komen de thema's tot leven.

Hoe hebben we het aangepakt?

We zijn begonnen met het bepalen van de thema's. Waar lag het afgelopen jaar de focus? Daarna zijn we op zoek gegaan naar cliënten van wie de persoonlijke verhalen aansluiten bij de thema's. Elk verhaal illustreert het gevoerde beleid vanuit cliëntperspectief. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk dat een cliënt die een woning toegewezen heeft gekregen, daar in alle opzichten door is opgebloeid. De strategie 'eerste een woning, dan de rest' werkt in het geval van deze cliënt.

Wat is het resultaat?

De beleidsthema's van het afgelopen jaar zijn op een zeer aansprekende manier gepresenteerd. Door de verhalen van cliënten te verzamelen en op te schrijven, krijgt Neos een gezicht. Hun verhalen vertellen bovendien hoe de koers die Neos vaart uitwerkt op cliënten. Dat is een belangrijk inzicht voor medewerkers (wat is het effect van wat ik doe?), samenwerkingspartners (wat is de impact van onze samenwerking en waar liggen kansen?) en belangenhouders (wat maakt Neos bestaanswaardig?).

Trots op

Heleen Heleen

Uw reactie